Nus Virtual - Internet i multimèdia professionals - CATALÀ
Nus Virtual - Internet i multimèdia professionals - CASTELLANO
Nus Virtual | Internet i multimedia professionals
Nus Virtual ofereix serveis d'internet i multimèdia professionals des de 1998.

Estudiem el seu cas, ja que cada projecte és diferent, i li proposem la millor opció per desenvolupar el seu web.

Li oferim un disseny web personalitzat, i desenvolupem, si cal, la programació a mida per gestionar les diferents pàgines a través d’una intranet o una extranet en funció dels seus requeriments, per tal que pugui mantenir al dia el contingut de la pàgina.

També li registrem el seu domini propi a través del qual es mostrarà el web a la xarxa i li oferim un servei de servidor professional per allotjar-lo.
Nus Virtual ofrece servicios de internet y multimedia profesionales desde 1998.

Estudiamos su caso, ya que cada proyecto es diferente, y le proponemos la mejor opción para desarrollar su web.

Le ofrecemos un diseño web personalizado, y desarrollamos, si es necesario, la programación a medida para gestionar las diferentes páginas a través de una intranet o una extranet en función de sus requerimientos, para que pueda mantener al día el contenido de la página.

También le registramos su dominio propio a través del cual se mostrará la web en la red y le ofrecemos un servicio de servidor profesional para alojarlo.